O nas

 

 

Rodzaje zajęć w żłobku "Groszek"Żłobek Groszek oferuje maluchom szerokie spektrum  zajęć. Indywidualne podejście do każdego dziecka sprawia, że dziecko ma szansę poczuć się prawie tak, jak we własnym domu. Dzieci w żłobku otacza się uwagą, ciepłem, troską i akceptacją, opiekunki pracujące w żłobkach mają odpowiednie wykształcenie i „serce do dzieci”.

Plan zajęć w żłobku zakłada, że są pewne stałe elementy w ciągu dnia, których nie da się uniknąć. Do stałych punktów programu w żłobku zalicza się między innymi: pory posiłków, zabiegi higieniczne oraz leżakowanie.
Jeżeli chodzi o zajęcia to wszystkie prowadzone są w formie zabaw mających za zadanie wszechstronną edukację, dostosowane są do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dziecka, a ponadto służą rozwojowi konkretnych umiejętności:

 

Zabawy dydaktyczne

polegają na nauce wierszyków, śpiewaniu piosenek, oglądaniu ilustracji, nazywaniu przedmiotów, opowiadaniu bajek oraz poznawaniu zwierząt i roślin, dzięki czemu kształtuje się wiedza dziecka o otaczającym go świecie.

Zabawy tematyczne

polegają na zabawach w kąciku kuchennym, zabawie lalkami, zabawie "w dom", "w sklep" itp. i służą rozwojowi pamięci oraz mowy.
Treść tych zabaw wzbogaca wiedzę dzieci, pojawia się fabuła, odtwarzane są złożone, czasem trudne sytuacje z życia codziennego, buduje się poczucie własnej wartości u dzieci poprzez wzajemną akceptację i stosowanie pochwał, kształtuje zdolności do empatii i umiejętności zachowań społecznych, wspiera się proces usamodzielnienia się dziecka.

Zabawy ogólnorozwojowe

wspomagają one rozwój zdolności i umiejętności dzieci. Małe dzieci dzięki zabawie ćwiczą wszystkie zmysły, umiejętności językowe, mowę, koordynację wzrokowo-ruchową oraz uczą się współpracy z rówieśnikami;

Zabawy muzyczno-ruchowe

stymulują zmysły: równowagi, wzroku, słuchu i dotyku. Podczas zabawy wykorzystuje się muzykę poważną, piosenki dla najmłodszych, muzykę relaksacyjną i odgłosy przyrody. Zabawy tego typu  służą umuzykalnieniu dzieci, wykształceniu u nich poczucia rytmu i gimnastykowaniu ciała. Zabawy w takt, rytm muzyki sprzyjają również integracji dzieci w grupie. W czasie zabaw muzyczno-ruchowych można wykorzystywać elementy metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne oraz ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej w celu profilaktyki wad postawy oraz profilaktyki płaskostopia. W czasie zajęć będą wykorzystywane bum-bum rurki, czyli tuby muzyczne. Tuby to instrument muzyczny, który stymuluje naukę podstawowych elementów muzyki: rytmu, melodii oraz harmonii. Podczas zajęć wykorzystywana jest również chusta animacyjna, która umożliwia lepsze poznanie dzieci, ułatwia integrację w grupie, wyzwala radość, rozładowuje napięcia i powoduje, że dzieci są otwarte i spontaniczne.

Zajęcia manualno-plastyczne

wykorzystywane są różnorodne techniki m.in. malowanie dziesięcioma palcami, rysowanie świecą, rysunek węglem, pastelami, kredkami ołówkowymi, stemplowanie, prace wykonane z użyciem krepy, różnego rodzaju kasz i makaronów, zabaw z gliną, masą papierową i wiele innych. Zajęcia rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczna, pomagają uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości, pobudzają wyobraźnię i kreatywność maluchów oraz stanowią okazję do stymulowania rozwoju zdolności manualnych i usprawniania pracy małych rączek.
Zajęcia te często realizowane są w formie warsztatów, podczas których dzieci korzystają z różnych technik plastycznych, dostosowanych do ich umiejętności i wieku. Najważniejszy jest bowiem sam proces tworzenia, a nie efekt końcowy. Podczas tych zajęć dzieci poznają kolory, kształty, ćwiczą zmysł dotyku i bawią się fakturą.

Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne

celem tych zabaw jest rozwój procesów poznawczych, myślenia, spostrzegania i wyobraźni przestrzennej, rozwijanie zręczności i koordynacji ruchów, usprawnienie pracy dłoni, usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości.

Zajęcia w żłobku dla dzieci to doskonała lekcja samodzielności. Maluch zachęcony jest do korzystania z nocnika, samodzielnego jedzenia, ubierania się, mycia rączek itp. Chodzi o to, by wspierać i rozsądnie pomagać dzieciom w doskonaleniu wykonywania czynności samoobsługowych.

Bajkoterapia

Bajkoterapia to fantastyczna metoda, w której dzieci w przyjaznej atmosferze poznają świat uczuć i obowiązujących norm społecznych. Odnajdują siebie, znajdują potrzebne treści i rozwiązania. Uczą się i próbują. Testują rzeczywistość na bezpiecznym gruncie, który tak naprawdę nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia. Bajkoterapia buduje kompetencje i uczy odpowiedzialności oraz pomaga w niwelowaniu lęków. Ponadto doskonale wspiera proces wychowawczy oraz psychiczny. To sposób na danie dziecku wsparcia w jego życiowych problemach

Terapia ręki

ręka, jako wyspecjalizowany narząd, odpowiedzialna jest w naszym ciele za wiele funkcji. Niewiele osób wie, jak ważna jest sprawność rąk w rozwoju mowy. Stymulacja dłoni pobudza bezpośrednio ośrodek w mózgu odpowiedzialny za dłonie, a pośrednio ośrodek ruchowy mowy. Wynika z tego, że warto pracować nad czuciem i sprawnością rąk w sytuacji kiedy występują problemy z mową u dzieci.

Diagnoza i terapia indywidualna opóźnionego rozwoju mowy

Ćwiczenia w mówieniu

Zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne

Gimnastyka buzi i języka

Dla chętnych dzieci możliwość zorganizowania zajęć z języka angielskiego!

 


 

I ĆWICZENIA ODDECHOWE

CELE:

- pogłębianie oddechu,
- rozruszanie przepony,
- wyrabianie umiejętności pełnego i szybkiego wdechu i wydłużanie fazy wydechowej,
- mówienie na wdechu,
- dostosowanie długości wydechu do czasu trwania wypowiedzi,
- wytworzenie nawyku oddychania nosem.

 

II ĆWICZENIA GŁOSOWE

CELE:

 1. Prawidłowe wydobycie głosu do uzyskania efektu dźwiękowego w jamie ustnej.
  2. Rozluźnienie mięśni krtani i aparatu artykulacyjnego.
  3. Wybrzmiewanie głosu na maskę, czyli podniebienie twarde, zęby, wargi. 

III ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE NARZĄDY ARTYKULACYJNE

CELE:

 1. Usprawnianie języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy.
  2. Opanowanie przez dziecko umiejętności świadomego kierowania ruchem narządów artykulacyjnych.
  3. Wyrabianie wyczucia danego ruchu i położenia poszczególnych narządów mowy (kinestezja). 

 

IV  ĆWICZENIA  SŁUCHOWE

CELE:

 1. Utożsamianie i różnicowanie dźwięków mowy.
 2. Uwrażliwienie na pełne rozumienie wypowiedzi słownych.
 3. Koncentracja dziecka na wymawiane dźwięki, która pomoże w opanowaniu poprawności artykulacyjnej.
 4. Rozpoznanie wymawianych wyrazów, sylab, dźwięków.
 5. Zabawa w kończenie słów- podajemy I sylabę, np. ko- i eksponujemy obrazek „korale”, dziecko dopowiada brakujące części wyrazu.
 6. Synteza podanych głosek w wyrazie z jednoczesnym wskazaniem obrazka.
 7. Zabawa w echo- z pewnej odległości podajemy dziecku dźwięk lub zestaw dźwięków (sylab, wyrazów). Dziecko jest naszym echem. Potem  zmieniamy role
 

  

© 2018 Żłobek Groszek w Nysie