Dla rodziców

Procedury postępowania opiekunek dziecięcych w Żłobku Groszek

 


1. Pamiętamy, aby przy odbiorze dziecka do żłobka Rodzic podawał dziecko, zwrócone twarzą do opiekunki. Nie odrywamy dziecka od Rodzica!
2. Opiekunka kontroluje czystość w swojej grupie, zmienia pieluchy, myje ręce, przebiera dziecko, itp.
3. Opiekunka dba o czystość w salach, zabawki, klocki i pomoce odkłada w wyznaczone miejsca, kontroluje stan zabawek.
4. Uszkodzenia zabawek lub urządzeń zgłasza Dyrektorowi placówki.
5. Opiekunka w razie potrzeby karmi dzieci w swojej grupie, a także przysposabia dzieci do samodzielnego jedzenia.
6. Uczy dzieci kontroli czystości, wysadza na nocniki lub na toaletę.
7. Opiekunka monitoruje stan zdrowia dziecka, w razie zauważenia niepokojących objawów zawiadamia Rodzica.
8. Odpowiada za zdrowie i życie dzieci oraz za ich bezpieczeństwo w czasie pobytu w żłobku.
9. Przed każdym wyjściem na taras lub plac zabaw sprawdza , czy są zabezpieczone bramki oraz stan urządzeń zabawowych.
10. Przed wyjściem na zewnątrz sprawdza warunki pogodowe i odpowiednio do temperatury ubiera dzieci.
11. Ubrania dzieci ze swojej grupy zawsze odkłada do wyznaczonych szafek.
12. Opiekunka nie pozostawia ani na chwilę dzieci bez opieki. W razie konieczności pozostawia dzieci pod opieką innych opiekunek.
13. Po odebraniu lub wydaniu dziecka rodzicowi, sprawdza czy są zamknięte drzwi.
14. Opiekunka planuje i prowadzi pracę opiekuńczo- wychowawczą w oparciu o plan pracy żłobka i dostosowuje go do możliwości rozwojowych dziecka.
15. Prowadzi dziennik zajęć swojej grupy, w którym zapisuje przebieg dnia, uwagi o dziecku oraz godziny przyjścia i wyjścia dziecka z placówki.
16. Przy odbieraniu dziecka przez osobę jej nieznaną, zawsze sprawdza odpowiednie upoważnienia. (obowiązują upoważnienia pisemne)
17. W razie wszelkich pytań i wątpliwości konsultuje się z Dyrektorem Żłobka Groszek.

Regulaminy i informacje

 

  

© 2018 Żłobek Groszek w Nysie