Dla rodziców

Klauzula informacyjna - zapisy dzieci

Klauzula informacyjna dla osób zapisujących dzieci do niepublicznego żłobka „Groszek”


ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Mtc Jolanta Korytko
ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1) Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
2) Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
3) Prowadzenia sprawozdawczości względem organów publicznych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, aktów wykonawczych do niniejszej ustawy oraz ogółem przepisów dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
4) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).

ODBIORCY DANYCH:
Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
1) w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy (zakończenia pobytu dziecka w żłobku),
2) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
3) w celu prowadzenia sprawozdawczości względem organów publicznych- 5 lat od zakończenia pobytu dziecka w żłobku,
4) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy na świadczenie opieki na dziećmi.

TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych-
w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. podpisania umowy oraz świadczenia opieki nad dzieckiem zgodnie z umową.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Regulaminy i informacje

 

  

© 2018 Żłobek Groszek w Nysie